SPX Consult profil

O SPX Consult

SPX Consult navrhuje prezentácie obsahu vo forme webovských stránok a iných web aplikácií využitím rozličných foriem médií.

Používame HTML, CSS a JavaScript, integrovaním rôznych foriem dynamického a interaktívneho obsahu využitím serverových jazykov, ako napríklad PHP (Hypertext Preprocessor) spolu s MySQL databázami.

SPX Consult má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti projektového manažmentu pre všetky typy IT projektov na základe metodiky Project Management Institute (PMI).

Pri tvorbe webov a web aplikácií spolupracujeme s design agentúrou Yanka Studio, ktorí majú rozsiahle medzinárodné skúsenosti a dlhoročnú prax počas úspešných a hodnotných projektoch.