SPX Consult Cost-Per-Click

MARKETING WEBOV

SPX Consult poskytuje inteligentné webové marketingové služby, včítane CPC (Cost-per-Click) kampaní, designu a manažmentu informačných bulletínov, a ponúka kompletné riešenie na požiadavky marketingu webov. Poskytujeme vysoko efektívnu reklamu pre každý typ webu.

Najefektívnejšia reklama komunikuje hlavné myšlienky k cieľovej skupine.

Vymedzením vašej cieľovej skupiny a definovaním patričných kľúčových slov, vytvoríme reklamy, ktoré budú informovať vašich potencionálnych zákazníkov o produktoch a službách, ktoré ponúkate.

Našim konečným cieľom je váš úspech, kde uspokojenie zákazníka je najlepšia cesta k úspechu.

Úspech našej reklamnej stratégie je postavený na úspechu našich inzerentov. Chceme urobiť všetko čo vieme, pomôcť vám vyťažiť čo najviac z vášho marketingu a upútať vaše výhľady čo najviac najefektívnejším spôsobom.

Cost-Per-Click
  • Cost-per-click (CPC) platba iba za kliky, ktoré ste dostali
  • Denný rozpočet
  • Cielená reklama
  • Mesačné prehľady
  • Jedna alebo viac reklám cielených na jedno alebo viac kľúčových slov
  • Negatívne kľúčové slová na eliminovanie nechcených klikov